Kategoriarkiv: Forside

Bruges sammen med en anden kategori; de 5 nyeste “Forside” posts kommer automatisk på forsiden.

Forandringens kunst

Forandring tager tid, hvad enten det er åndeligt, fysisk eller mentalt. Ingen knipser med fingrene, og så sker det med det samme. Gud ønsker, at vi vokser og modnes som mennesker, men i sin godhed giver han os tid til det.
Når Helligånden vil foretage ændringer i dit liv, som kan gå langt ud over alt, hvad du troede var muligt, så sker det ikke fra den ene dag til den anden.
Min bøn for dig er, at du i denne tid vil vokse i åndelig modenhed og i det formål, som Gud har skabt dig til. Men også at du vil være tålmodig til at lade det være mere end en spontan handling.
Bibelen siger i Ef.-brevet 4 v23-24: I skal fornyes i sind og ånd og iføre jer det nye menneske, skabt i Guds billede med sandhedens retfærdighed og fromhed.

At blive mere lig Jesus er at ændre på de gamle adfærdsmønstre, og så at vi tager vores nye selv på med Helligåndens hjælp. Det sker, når vi lader Gud udføre sit arbejde i os uanset hvor lang tid, det tager. Gud er tålmodig, han giver ikke op, men glæder sig over hvert et lille eller stort skridt, du tager. Så længe du tager et skridt, så er det positivt, også selv om du har taget dem mange gange før. Gud ved, at så længe du holder fokus på ham og det, han ønsker at gøre i dit liv, så sker forvandlingen.
2 Kor. 3 v18 Alle vi, som med utilsløret ansigt i et spejl skuer Herrens herlighed, forvandles efter det billede, vi skuer, fra herlighed til herlighed, sådan som det sker ved den Herre, som Ånden er.

Reflektion

 • Hvilke adfærdsmønstre trænger til fornyelse i dit liv?
 • Hvad er nogle praktiske måder, hvor du kan tage nogle nye skridt?
 • Hvilke fordele kunne det have, hvis du blev fornyet i dit sind og ånd?

Bøn
Kære Gud, tak at dit ønske for mig er, at jeg må være den bedste udgave af mig selv. Hjælp mig til at kunne høre, når du taler ind i mit liv og peger på områder, som kunne trænge til forandring. Fri mig fra fordømmelse, og tak at du rækker mig den hjælp, som jeg har brug for og at du går sammen med mig hele vejen. AMEN

Kære City Kirke, VELKOMMEN TIL GUDSTJENESTE på søndag kl. 11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12. Temaet er: HVORDAN OVERVINDER JEG MODGANG? Vi glæder os til at se dig.

Kærlig hilsen og rigtig god weekend
Michael Jensen

PS: Husk at vi på næste søndag d. 18 juli tager på skovtur til Glumsø, hvor vi også holder gudstjeneste. Mere information om dette følger.

At være elsket eller elsket fordi, det er spørgsmålet?

Jeremias bog 31 v3
Med evig kærlighed har jeg elsket dig, derfor bevarer jeg min troskab mod dig.

Siden jeg var et lille barn, har jeg hørt jeg orderne neeeeej hvor er du dygtig, hvor er du god, det var flot. Det lyder måske meget godt, men i et samfund, som appellerer til vores præstationer, hvor man konstant bliver vurderet efter hvordan man klarer sig, melder spørgsmålet sig hurtigt: Jamen, hvad så hvis jeg ikke klarer mig så godt? Er jeg så stadig OK og holder de mon stadig af mig? Svære tider i livet, når troen bliver prøvet, eller hændelser, som bare ikke giver mening, rammer en, giver ofte tanker, om det der med Guds kærlighed nu også holder. Er der mon sket noget med mig, som har ændret på Guds tilgang til mig? Har jeg gjort noget, som har fået Gud til at sige “nu er det nok?”

Gud har et vidunderligt svar til os. Hvor lang er evigheden? Den stopper aldrig, og sådan er det også med Guds kærlighed. Du kan ikke få Gud til at holde op med at elske dig; han vil elske dig for evigt. Hans kærlighed er ikke baseret på, hvad du gør eller hvad du oplever, på trods af eller hvad du ikke oplever, at han gør. Det er baseret på, hvem han er. Gud er kærlighed, står der i 1. Joh. Brev 4 v8 og v16, det betyder, at alt, hvad Gud gør, tænker og siger, har sit udgangspunkt i kærlighed. Du kan lukke af eller vende ryggen til Guds kærlighed, du kan betvivle eller holde helt op med at tro på Guds kærlighed, men det vil stadig ikke ændre på det faktum, at GUD ELSKER DIG. Måske svarer det ikke på alle tilværelsens svære spørgsmål og mange udfordringer, men det fortæller os, at midt i det hele, så er der en, som aldrig vil slippe dig og altid vil bevare sin troskab mod dig.

Reflektion

 • Hvorfor kan svære tider få en til at tvivle på Guds kærlighed?
 • Hvad tror du, forskellen er på menneskelig kærlighed og Guds kærlighed?
 • Hvad har du brug for, for at blive mere tryg i Guds kærlighed?

Bøn
Tak Gud, at du er helt anderledes end både mine erfaringer og den måde, som jeg tænker på. Der er så meget som kan få mig til at tvivle, så meget som er svært at forstå. Jeg beder dig derfor om hjælp til at kunne tage imod din kærlighed og stole på din trofasthed, som en gældende sandhed i mit liv. AMEN

 

Kære City Kirke, VELKOMMEN TIL GUDSTJENESTE på søndag kl. 11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12. Vi glæder os til at se dig.

Kærlig hilsen og rigtig god weekend
Michael Jensen

 

Kære alle i City Kirken

Lørdag d. 3 juli har vi været gift i 12½ år, vi skulle gerne møde jer på denne dag, til vores kobberbryllup. Vi begynder kl. 15:00, med kaffe og kage. Bagefter skal vi sammen synge mange gammeldags sange. Vi holder det enkelt og alt skal foregå på Frederiksholmsvej 1 i Sengeløse udenfor. Hvis det er muligt, så tag din egen stol med, hver eneste er hjertelig velkommen.

Kærlig hilsen
Henning og Nelie Madsen

Håb for i dag – håb for i morgen – håb for altid

Rom 8 v11: Når hans ånd, han, som oprejste Jesus fra de døde, bor i jer, skal han, som oprejste Kristus fra de døde, også gøre jeres dødelige legemer levende ved sin ånd, som bor i jer.

Som kristne lever vi med det håb, at vi skal leve for evigt. Døden er ikke slutningen. Der er meget mere til historien!
Uanset hvor dårligt det ser ud her på jorden, så er det bare for et stykke tid. Når du har en tro på Jesus Kristus, så ved du, at du vil bruge billioner af år på den anden side af evigheden uden mere sorg, sygdom eller lidelse.

Men verset i Romerbrevet taler også om i dag. For den identitet som Guds egne børn har, indeholder stor kraft og åndelig velsignelse.
Helligånden, som oprejste Jesus fra de døde, skaber et helt nyt liv, i og for den person, som tager imod Jesus Kristus som sin personlige herre og frelser. Helligånden er Gud. Men mange mennesker har svært ved at forholde sig personligt til Helligånden. Ånden virker upersonlig. Men ligesom Jesus viste os i Det ny Testamente, hvordan vi kan leve et nyt liv i en brudt verden i fællesskab med ham, så gør Helligånden det også for os i dag. Han lever sit liv i os, så vi kan leve det ud i vores sammenhænge. Han kender os og ønsker, at vi skal kende ham. På den måde kan vi leve hver dag, under hans vejledning.
Han ønsker blot, at vi er åbne og ærlige med ham, så kan han komme os til hjælp og give os det vi behøver, gøre troen levende og give os styrken til at følge ham.

Reflektion

 • Frelse i Jesus Kristus gør hele forskellen i evigheden. Men hvordan påvirker det så, hvordan du også lever dit liv på Jorden?
 • Hvad har du brug for at Helligånden gør i dit liv?
 • Hvilket håb du har igennem Kristus?

Bøn
Tak Gud for din hjælpende hånd, jeg beder dig om hjælp til at tage imod alt det, som du har til mig. Tak, at du ikke forventer andet af mig end at leve i den styrke. AMEN

 

Kære City Kirke, VELKOMMEN TIL DÅBS-GUDSTJENESTE på søndag kl. 11:00. Det foregår i Ishøj. Vi mødes ved Jægersøen foran Arken (ligesom vi plejer). Karin Rask har lovet at komme med kage, så vi opmuntrer alle til at tage kaffe/madkurv, en stol eller andet med så vi kan hygge os sammen bagefter.

Må Gud rigt velsigne dig og rigtig god weekend

Kærlig hilsen
Michael Jensen

 

Vi har også fået en indbydelse til kobberbryllup:

Kære alle i City Kirken

3 juli er vi 12½ år gift, vi skulle gerne møde jer denne dag, til vores kobberbryllup. Vi begynder kl. 15 med kaffe og kage. Bagefter skal vi sammen synge mange gammeldags sange. Vi holder det enkelt og alt skal foregå på Frederiksholmsvej 1 i Sengeløse udenfor. Hvis det er muligt, så tag din egen stol med, hver eneste er hjertelig velkommen.
Kærlig hilsen
Henning og Nelie Madsen

Hej skat?

Matt. 6 v21: For hvor din skat er, dér vil også dit hjerte være.

Det er virkelig meget simpelt, hjerte er overalt, hvor du lægger dine prioriteringer.
Der, hvor du bruger din tid og ressourcer, fortæller om ens prioriteter. At siger, at man elsker sin kone og børn, er kun ord, hvis der ikke følger en handling med. Sådan ved du, hvad der virkelig er vigtigt for dig.
Når du siger, “Dette er vigtigt for mig”, så vil dit hjerte også være med i det.
Dit hjerte vender sig altid mod de ting du elsker.

Bibelen siger i 1 Joh. Brev 4 v19: Vi elsker, fordi han elskede os først. At føle sig elsket er det bedste og vigtigste for ethvert menneske. Desværre er det ikke alle, som har oplevet den kærlighed og derfor har mange fundet andre ”skatte” som erstatning. Men der er intet som Guds kærlighed, som kan møde de behov, vi har som mennesker. Ingen erstatning kan give dyb fred eller følelsen af at være værdifuld og at leve med et formål. Tilværelsens skrøbelighed og fremtidens usikkerhed udfordrer konstant vores tilstand som menneske. Hvordan skal det gå? Kan jeg mon klare det? Er der nogen, som tænker på mig? Det er her, at oplevelsen af at være elsket bliver den største skat af alle. Himlens og jordens skaber er for mig og med mig alle dage. Derfor siger Paulus i Fil. 3 v8: Ja, jeg regner så vist alt for tab på grund af det langt større at kende Kristus Jesus, min Herre.

Refleksion

 • Når du kigger på dit liv, hvad ville du så sige, at dine prioriteter er?
 • Har du ”skatte” i dit liv, som er blevet erstatninger for det, du virkelig savner?
 • Hvad er en justering, du kan foretage, for at begynde at få dit hjerte derhen, hvor du vil have det?

Bøn
Kære Gud, tak at jeg er din skat, nu beder jeg om hjælp til at forstå, hvad det nu også betyder for dig og for mig. Tak at dit ord og din handling hænger sammen når det siger, at du viser sin kærlighed mod os, ved at Kristus ofrede sit liv for os, mens vi stadig var syndere. Hjælp mig til at leve på samme måde, så mine ord og prioriteringer viser samme vej. AMEN

 

Kære City Kirke, VELKOMMEN TIL GUDSTJENESTE på søndag kl. 11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12. Tema: ”Guds navn”. Vi glæder os til at se dig.

Kærlig hilsen og rigtig god weekend
Michael Jensen

Ny garderobe

Ef. 4 v24: Iføre jer det nye menneske, skabt i Guds billede med sandhedens retfærdighed og fromhed.

Vi elsker når Bibelen taler om, at mennesker kan få en ny start. Men den nye start eller begyndelse på tilværelsen som menneske, griber ind i både din personlighed og adfærd. Du former dit nye jeg igennem dine vaner gennem din tid i Guds ord, din tid i fællesskab med andre mennesker og den måde, du møder dine omstændigheder på. Alle tre er uundværlige for ens udvikling, både socialt og åndeligt.

Hvorfor? (Tak for det spørgsmål!) Fordi ægte åndelig modenhed handler om at lære at elske som Jesus og lade hans sandhed komme til udtryk i ens sammenhænge.
Husk, at det kristne liv handler om at vise kærlighed til Gud, en selv og til andre mennesker. Markus Ev, 12 v30 – 31 ›Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind og af hele din styrke.‹ Dernæst kommer: ›Du skal elske din næste som dig selv.‹
I kirken er vi som en sammenbragt familie. Forskellige generationer, sociale baggrunde og kulturer. Dette fællesskab er en fantastisk mulighed for at prøve det nye menneske af. Lever jeg i sandheden, handler jeg retfærdigt og bevarer jeg fromheden (renheden)?
Dette kan godt være en udfordring, for ingen er perfekte.

Refleksion

 • Hvilke udfordringer ser du personligt i den ovenstående tekst?
 • Hvordan har Gud brugt andre mennesker til at hjælpe dig med at vokse i åndelig modenhed?
 • På hvilke måder hjælper det dig at kende Jesus, til at leve som et nyt menneske?

Bøn
Kære Gud, tak at du giver mulighed for en ny start. Jeg beder dig om hjælp til at frigøre mig fra gamle vaner og mønstre, og om mod og styrke til at leve i din sandhed, som et helt nyt menneske. Tak, at jeg kan være en del af et uperfekt fællesskab, hvor vi kan samles om dig, som er helt perfekt. AMEN

 

Kære City Kirke, VELKOMMEN TIL GUDSTJENESTE på søndag kl. 11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12. Vi glæder os til at se dig. Du har også mulighed for at tage med en klynge op til Anna Bolvigs sommerhus. For mere info, se på City Kirkens Facebook eller også er du velkommen til at ringe til hende.

Kærlig hilsen og rigtig god weekend,
Michael Jensen

Hvad er dit navn?

1 Mosebog 32 v28-29: »Hvad er dit navn?« Han svarede: »Jakob.« Så sagde han: »Du skal ikke længere hedde Jakob, men Israel, for du har kæmpet med Gud og mennesker, og du har sejret.«

At få muligheden for en ny start, det er noget mange mennesker kunne ønske sig. Jakobs tidlige liv var præget af bedrag og manipulerende opførsel, men da han først kom til en erkendelse af det, gav Gud ham en ny start.

I løbet af en betydelig nat, som Jakob tilbragte i Guds nærhed, skete der tre ting:
Gud gav Jakob en helt ny identitet. ”Dit navn vil ikke længere være Jacob, fra nu af vil du blive kaldt Israel.” Det væsentlige, Gud sagde, var: ”Jakob – under alle dine følelsesmæssige udsving, al din usikkerhed og alle de ting, som du ikke vil have, at andre skal vide – ser jeg en masse godt i dig.” Gud siger måske det samme til dig. ”Du kan være, hvad jeg skabte dig til at være.”
”Så velsignede han Jakob”. Inderst inde, tror jeg, at alle mennesker ønsker Guds velsignelse. Jacob holdt fast i Gud og det velsignede Gud ham for.
Gud udfører sit dybeste arbejde i dit liv, når han beskæftiger sig med din identitet – den person, du virkelig er, i modsætning til den måde, du ser dig selv på. Den måde, du tænker på dig selv, dikterer, hvordan du handler. Så Gud siger: ”Se dig selv” – ved at vise dig, hvordan han ser dig.
Når du ser dig selv, som Gud ser dig, vil det ændre dit liv. 2 Kor. 5 v17: Altså: Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til!

Refleksion

 • Hvis den måde, du ser dig selv på, dikterer, hvordan du handler… Hvad fortæller dine nuværende handlinger dig så om, hvordan du ser dig selv?
 • Hvad er nogle forskelle mellem den måde, du ser dig selv på, og den måde, Gud ser dig på?
 • Hvordan har din nye identitet i Kristus ændret din adfærd?

Bøn
Kære Gud, tak at du ser mig som jeg virkelig er. Tak, at du har noget bedre for øje, end hvad min fortid fortæller mig. Nu beder jeg om, at du må hjælpe mig med at forstå, hvad det betyder for mig. Hjælp mig med at træde ud i den respekt og værdi, som din kærlighed har målt mig med. AMEN

Kære City Kirke, VELKOMMEN TIL GUDSTJENESTE på søndag kl. 11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12. Vi glæder os til at se dig.

Kærlig hilsen og rigtig god weekend,
Michael Jensen

Sommer i City Kirken

Vi er glade for, at vi endelig kan mødes igen. Vi ser frem til en spændende sommer med fokus på fællesskab med Gud og hinanden.

De søndage, hvor der i planen nedenfor står “gudstjeneste / klynger”, vil der være flere muligheder: Man kan komme til gudstjeneste i Kulturcenteret kl. 11:00, som vil være lidt mere enkel end sædvanligt for at spare på de frivillige kræfter. Eller også kan man mødes i en klynge, hvor der vil være mere vægt på fællesskabet og det frie initiativ.

Juni

  6. Gudstjeneste
13. Gudstjeneste / klynger
20. Gudstjeneste / klynger
27. Dåb, Ishøj

Juli

  4. Gudstjeneste
11. Gudstjeneste / klynger
18. Skovtur til Glumsø ( Nærmere adresse følger)
25. Gudstjeneste / klynger

August

  1. Gudstjeneste
  8. Gudstjeneste / klynger
15. Gudstjeneste / klynger
22. Fælles gudstjeneste med Familiekirken / Salt & Light

Tilbage til planen

Salme 139 v13 – 14
Det var dig, der dannede mine nyrer, du flettede mig sammen i min mors liv.
Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt, underfulde er dine gerninger,
jeg ved det fuldt ud!

Gud planlagde dig, før du tog dit første åndedrag, Gud vidste alt, hvad han ville du skulle være. Længe før du blev undfanget af dine biologiske forældre, blev du undfanget i Guds tanke. Det er ikke ved skæbne, tilfældighed, eller held, at du trækker vejret lige nu. Du lever lige nu, fordi Gud vil have dig, lige som du er, med alle dine styrker og skrøbeligheder.

Gud skabte dig til at være dig, så han kunne elske dig og have fællesskab med dig for evigt. Derfor er du ikke bare endnu en baby som blev født, Gud planlagde dig personligt.

Det er måske ikke altid enkelt at se eller forstå, at jeg som menneske er Guds mesterværk og ikke bare en del af en stor mængde. Det er måske heller ikke det budskab, andre har sendt til dig, men det ændrer ikke på, hvordan Gud ser dig og tænker om dig. Ellers ville David ikke sige i Salme 17 v8: Vogt mig som din øjesten, skjul mig i dine vingers skygge. David kendte sin værdi i Guds øjne, at hans liv havde mening her på jorden. Alt for mange mennesker lever uden denne vished og forstår derfor ikke, at det var derfor, Jesus døde for dem. Fællesskabet med Gud er nu genoprettet, og du kan være alt det, du var skabt til at være.

Reflektion

 • Gud skabte dig til at være dig. Er der områder i dit liv, hvor du ikke er tro mod det?
 • Hvorfor tror du, at det er sket?
 • Hvad har du brug for, for at komme tilbage til Guds plan for dig?

Bøn
Kære Gud, tak at du har skabt mig helt unikt og med et helt særligt formål. Jeg beder om, at jeg må kunne tage imod det, som du har skabt mig til at være og om hjælp til at få renset ud i de tanker, som peger i en anden retning. AMEN

 

Kære City Kirke, VELKOMMEN TIL GUDSTJENESTE på søndag kl. 11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12. Kom med et frisk vidnesbyrd og tag din egen kaffe med, så gir vi chokoladen. Efter gudstjenesten vi der være en halv times infomøde, vedr. planer for sommeren i City Kirken. Vi glæder os til at se dig.

Kærlig hilsen og rigtig god weekend
Michael Jensen

ILD

2 Kor. 3 v18: Og alle vi, som med utilsløret ansigt i et spejl skuer Herrens herlighed, forvandles efter det billede, vi skuer, fra herlighed til herlighed, sådan som det sker ved den Herre, som Ånden er.

Forandring er aldrig nemt. Nytårsforsætter, viljestyrke og de bedste intentioner ændrer kun sjældent noget på den lange bane.
Når vi fejrer pinse med fokus på Helligåndens kraft, tænker mange mennesker på mirakuløse demonstrationer eller intense følelser. Dette er også rigtig godt, og vi både tror og glæder os over Helligåndens mægtige indgriben i vores liv. Men Helligånden forløser også sin kraft i vores liv på stille og beskedne måder, som man ofte ikke engang er opmærksom på.
Denne proces med at ændre et menneske til at være mere lig Jesus kaldes helliggørelse.
Du kan ikke gengive Jesu karakter i din egen styrke, men igennem de valg, du træffer om at gøre det rigtige, også ved at bede og stole på, at Guds Ånd vil give dig styrken, kærligheden, troen og visdommen til at gennemføre det.

Refleksion

 • Hvorfor tror du, at Gud tillader dig at vælge, om du reagerer på Helligåndens bevægelse i dit liv eller ej?
 • Hvis Helligånden ofte arbejder på stille, beskedne måder, hvad kan du så gøre for at blive mere følsom over for hans arbejde i dit liv?
 • Hvor har du særligt brug for Helligåndens virke i dit liv i dag?

BØN
Kære Gud, det er ikke let for mig at sige det, men jeg har brug for dig. Jeg har prøvet så mange gange selv, at jeg næsten er holdt op med at tro på mig selv og på dig. Jeg har brug for den forvandling, som kun du kan give.
Derfor beder jeg, ikke min, men din vilje ske. Amen

 

Kære City Kirke, det er med stor glæde, jeg kan sige VELKOMMEN TIL PINSEGUDSTJENESTE på søndag kl. 11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12. Kom med et frisk vidnesbyrd og tag din egen kaffe med, så gir vi chokoladen. Bemærk, at Kulturcenteret nu kræver coronapas. Vi glæder os til at se dig.

Kærlig hilsen og rigtig god weekend
Michael Jensen

STOP!

2 Kor. 13 v5: Ransag jer selv, om I er i troen! Prøv jer selv! Ved I ikke, at Jesus Kristus er i jer? Ellers står I ikke jeres prøve.

Har du tid til at stoppe op og tænke eller reflektere lidt over din tilværelse, hvad det er, som sker i dit liv, og hvad det i virkeligheden gør ved dig?
Verset siger, at det er vigtigt ikke bare at køre los i hamsterhjulet, men at give sig tid til at mærke efter, hvad tilværelsen gør ved ens tro. Alle kristne bliver udfordret og troen kommer ud for mange slags prøvelser.

Da Moses førte jøderne ud af Ægypten, skulle deres tur til det forjættede land kun have taget et par uger, men i stedet tog det 40 år. De lærte desværre aldrig af deres erfaringer og af de prøver og udfordringer, som de mødte på vejen. Hver gang betød det endnu en tur rundt i ørkenen.
Spørgsmål som ”hvad skete der? hvad fortæller det mig om mig, og hvad kan jeg gøre anderledes næste gang?” kunne havde sparet dem for en LANG ørkenvandring.

Gud ønsker, at vi skal komme igennem livets prøver og vokse i vores tro. Med hans visdom er det muligt for enhver, uanset alder. Modenheden kommer, når du lader Gud lære dig gennem hverdagens oplevelser i livet, hvad der er op og ned. Derfor beder Paulus for os i Fil. 1 v9 – 11: Og det beder jeg om, at jeres kærlighed stadig må vokse og blive rig på indsigt og dømmekraft, så at I kan skønne, hvad der er væsentligt, og være renfærdige og uden anstød på Kristi dag, fyldt af retfærdigheds frugt, som skyldes Jesus Kristus, Gud til pris og ære.

Refleksion

 • Vi har oplevet et ekstraordinært år. Hvad er nogle specifikke oplevelser fra det forløbne år, som du har lært af?
 • Hvordan har du set Gud arbejde igennem dine omstændigheder?
 • Hvad ville du betragte som bevis på modenhed og visdom i dit liv?

Bøn
Tak, Gud, at jeg igennem hele livet kan se hen til dig. Jeg beder dig om hjælp til at forstå din visdom og bruge den i min situation nu. Tak, Gud, at jeg i troen på dig må vokse og blive rig på indsigt og dømmekraft. Jeg beder dig derfor om, at jeg må forstå din visdom, så jeg må se mig selv i dit billede.

Kære City Kirke, tak for sidst. Det var rigtig godt at se jer allesammen sidste søndag. Kulturcenteret i Taastrup er desværre stadig lukket, og derfor samles vi til gudstjeneste, vidnesbyrd og fællesskab igen på Ahornvej 3 i Taastrup, på søndag kl. 11:00. Kom gerne med et frisk vidnesbyrd og tag din egen kaffe med, så gir vi kagen.

Vel mødt
Kærlig hilsen
Michael Jensen