Kategoriarkiv: Forside

Bruges sammen med en anden kategori; de 5 nyeste “Forside” posts kommer automatisk på forsiden.

En stærk hånd

Salme 31 v16: Mit livsløb er i din hånd

Da mine børn var små, tog jeg dem med til Møns klint. Jeg holdt fast i deres hænder, da vi gik ud til kanten, men de ville gerne give slip og komme tættere på kanten. Men der var absolut ingen måde, hvor det kunne komme på tale, at jeg ville slippe deres hænder. Som deres far elskede jeg dem for meget til at lade dem gå.
Når du har lagt din hånd i Guds hånd, vil der være tidspunkter, hvor du vil have lyst til at give slip, eller du tror, at Gud har givet slip på dig. Men uanset hvordan dine følelser, tanker eller omstændigheder er, så er Gud uforanderlig, sikker og trofast. Når du bliver kristen, så lover han at holde dig i sin hånd, så længe du lever.
I Joh Ev. 10 v28 siger Jesus: Jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd.
Der har været tider i mit liv, hvor jeg har sagt: ”Gud, det er ikke praktisk at være en tilhænger af Jesus lige nu. Jeg vil gerne give slip, bare en lille smule.” Gud siger: ”Nå, du vil måske give slip på mig, men jeg giver ikke slip på dig. Du er i min hånd, og ingen kan rive dig ud af den.”
Hvor stor tror du Guds hånd er? Hans hænder er større end universet. Du kommer aldrig til kanten af Guds hænder, du kommer aldrig til slutningen af hans kærlighed eller nåde.
Nogle tror, at man som menneske kan handle på en sådan måde, at Gud siger stop. Nu er det nok, denne gang er du gået for vidt. Når du først er født på ny, kan du ikke være ufødt. Men når dit navn er skrevet i livets evige bog, med Kristi blod, så handler det ikke om hvad du har gjort eller ikke gjort.
I 2 kor. 5 v21 står der: Ham, der ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham.
Gud ser ikke på, hvad du har gjort eller gør, men han ser på hvad hans søn Jesus Kristus, har gjort for dig. Derfor kan intet nogen sinde skille dig fra hans kærlighed.

Du ved ikke, hvad din fremtid bringer, det har 2020 så rigeligt lært os. Denne verden kan godt blive tosset, og det kan godt påvirke os mennesker. Men du har en kærlig far, der aldrig mister overblikket og som altid er hos dig.
Derfor kan du have al tillid til, at i dit liv i denne verden er der en forsikring om, at der er en, som holder dig i sin hånd, en som aldrig giver slip.

Hvad betyder dette vers for dig, i denne JUL og for dine tanker for det kommende nytår?
Matt. 1 v23 »Se, jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og de skal give ham navnet Immanuel« – det betyder: Gud med os.

Bøn
Tak Gud for dit løfte til mig, jeg beder om, at jeg må vokse i tillid til din sandhed, og at du må minde mig om den i hverdagen, specielt når jeg føler mig alene. Tak fordi du forstår mig, og du kender til alle mine kampe. Jeg vil takke dig for, at midt i min afmagt, så har du al magt. Amen

Må Gud rigt velsigne dig og rigtig glædelig JUL, vi ses online på søndag på https://www.citykirken.dk/online-soendage
HUSK at kontakte mig, hvis der er noget som du har brug for i denne tid eller hvis du gerne vil have en at tale med. 6046 0380

Kærlig hilsen
Michael Jensen

SYMBOLER

Matt. 1 v23: Se, jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og de skal give ham navnet »Immanuel« – det betyder: Gud med os.

For en del år siden skrev nu afdøde sanger Kim Larsen sangen ”Det er en kold tid som vi lever i, alle går rundt og fryser.” En stadig meget god samfundsanalyse og nok gældende for de fleste mennesker, efter dette noget specielle og en hel del anderledes år, som det vi snart siger farvel til 2020. Intet er, som det var, og så skal vi pludselig være glade fordi det er JUL.

For mig er julen er forbundet med mange traditioner og symboler, som peger hen mod den ene, som giver mening til alt det, som symbolerne illustrerer. Hygge og varme i lysets skær, mætheden og fællesskabet rundt om bordet, for ikke at tale om glæden ved at give eller modtage en gave. Jo, julen står for mange skønne og dejlige ting. Der må da være en årsag til, at vi mennesker forbinder julen med alle disse gode ting. Selv i et år med Covid-19, restriktioner, som betyder, at vi nu igen må holde online gudstjeneste og hvor folk stadig går rundt og fryser i mangel på nærhed. Så er der i julen et håb til os alle, fordi Gud ikke har glemt os mennesker. I fejringen i, at Jesus blev født, bliver vi mindet om, at Gud er med os. Han er med dig lige nu, og han er med dig ind i det nye år, som ligger og venter på os.

Når Bibelen så klart fortæller os, at Gud er med os, altså ikke imod os, kunne det så tænde et lys for dig midt i mørket? Kunne det møde de behov, som ikke engang det rige julebord kan dække? Der er en gave til dig, og som kun du kan åbne, for det er dit navn, som står skrevet på den. Alt for mange mennesker går stadig rundt og fryser, de lever kun med symbolernes begrænsede strejf af den ægte vare. GUD ER MED DIG. Tag imod den største og bedste gave, som du nogen sinde kunne ønske dig, eller måske er det for dig tiden at kommer tilbage til fællesskabet med Gud og hans kirke igen.

I den første julenat var der en flok hyrder, som fik en kæmpe overraskelse. Men deres frygt blev vendt til glæde, da de gik ind til Jesus. Lukas 2 v20 fortæller os, at efter dette møde vendte hyrderne tilbage og priste og lovede Gud for alt, hvad de havde hørt og set, sådan som det var blevet sagt til dem. Må dette også være din erfaring.

Bøn
Kære Gud, det med julen har kun sjældent levet op til mine håb og forventninger. Så jeg beder om hjælp, til at tro på din virkelighed og hvad den kan gøre for mig. For mange relationer har vist sig ikke at holde, så jeg beder om hjælp til at tro på, at du holder, når du siger, at du er med mig. Amen

Må Gud rigt velsigne dig og kære kirke, vi ses online på søndag. Vi starter kl. 11 på https://www.citykirken.dk/online-soendage

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Trængsel og alarm

2 Kor. 1 v8: Om den trængsel, som ramte os i provinsen Asien, vil vi have, at I skal vide dette, brødre: Den var så tung, at det var langt mere, end vi kunne bære, så vi endog opgav håbet om at bevare livet.

Lige så meget som vi elsker juletiden, så er der også mange, som frygter den. Forventninger og alt det, vi skal nå for at opfylde dem, kan tage pusten fra de fleste.
Når du møder noget svært i livet, så har du et valg. Du kan løbe til Gud, eller du kan løbe fra Gud.
Hvis du løber væk fra Gud, hvad løber du så til? Hvem eller hvad sætter du din lid til kan hjælpe dig i din situation, som er bedre end Gud?
Du kan også vælge Gud. Hvordan kommer du tættere på Gud, når du møder udfordringer i tilværelsen? Den første ting du gør, er at fortælle ham nøjagtigt, hvordan du har det, når du står i en situation, som er svær at overskue. “Åh Gud!” Jeg kan ikke lide dette. Jeg er vred, jeg er ked af det og kan ikke finde ud af dette her. Med andre ord, så bruger du bøn til at udtrykke chok, sætte ord på din sorg eller udtrykke dine følelser.
Du overgiver det til Gud, i stedet for at stå alene med det, som overvælder dig. Du fortæller Gud nøjagtigt, hvad du føler og tænker, ved at delagtiggøre ham i din situation.
Du gør, hvad Paulus gjorde, han var virkelig knust og overvældet og så, hvor magtesløs han var. Han kunne ikke klare den selv, men han kunne lægge det i Guds hænder.
Jeg har set så mange mennesker blive forvandlet i processen i at lære at stole på og nærme sig Gud, når man står i svære situationer. Gud er tæt på en i de svære tider. Spild ikke din smerte. Lad den få dig til at komme til Gud og bruge mere tid med ham og blive mindet om hans løfter til dig. Du behøver ikke at stå alene og forsøge at klare alting selv.

Hvad eller hvem løber du oftest til, når du oplever noget svært?
Hvordan kunne Guds ord hjælpe dig med din situation?
På hvilke måder kunne Gud forvandle din smerte til noget godt i dit liv eller i en andens liv?

Bøn
Tak Gud, at du altid har tid til mig, og tak fordi intet i mit liv er for stort eller småt for din opmærksomhed. Tak at du er med mig alle dage og i alt det, som de dage vil møde mig med. Hjælp mig med at huske, at jeg i disse dage ikke er alene. Amen

Rigtig god weekend og Gud velsigne dig, vi ses til gudstjeneste på søndag kl. 11.00 i Taastrup Kulturcenter, Poppel Allé 12 i Taastrup.

TEMA FOR gudstjenesten er: ”BEVAR JULEFREDEN”

Vi skal også fejre nadver, advent og tænde det andet lys.

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Hvad ønsker du dig i virkeligheden?

Fil. 4 v6: Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak.

Vi er ved at være på den tid af året, hvor vi alle på et eller andet tidspunkt vil forholde os til dette spørgsmål: Hvad ønsker jeg mig i virkeligheden? Alle mennesker har ønsker og behov, ikke kun til jul. Det store spørgsmål er så bare, hvem kam møde disse ønsker og behov?
En af de største årsager til skænderier i en familie, med venner eller på arbejde er, at man forventer, at folk udfylder behov i ens liv, behov som kun Gud kan møde. Dette er ofte mest åbenlyst i ægteskabet, men det er sandt i enhver relation. Du finder mennesker, du kan stole på, som kender dig godt, og så begynder man at se hen til dem, for at holde sig følelsesmæssigt og åndeligt opfyldt.

Det er almindeligt, at folk gifter sig og synes, at deres ægtefælle skal og vil opfylde alle deres behov. Når alt kommer til alt, komplementerer I jo hinanden, ikke? Men det er bare urealistisk, uretfærdigt og giver kun en masse frustration! Din ægtefælle er ikke Gud. Din bedste ven er ikke Gud. Dine kolleger er ikke Gud. Ingen af dem kan sørge for dig som Gud kan. De er brudte mennesker, ligesom dig og mig! Kun Gud kender til dine dybe behov og er i stand til at møde dem.
Måske er det tid til at ændre dine forventninger, så din frustration ikke fører til mere konflikt i dine forhold. Så hvad skal du gøre i stedet? Bibelen siger, at tretvundet snor brister ikke så let. At få Gud med i alle livets forhold, og ikke kun lejlighedsvist, er en fantastisk mulighed for at opleve tilfredshed og en holdbar tilværelse. Måske starter det med, at du tager imod hans største gave til dig eller at du kommer tilbage til den relation og det fællesskab, som du engang havde med Gud. Måske handler det om igen at opleve hans kærlighed, hans omsorg og ønske om at velsigne dig der, hvor du er nu, og så igen have tillid til ham. Så siger Bibelen, at du ikke behøver at bekymre dig om noget som helst.

Hvis du har et behov, skal du ikke først se på din ægtefælle, din ven eller en anden for at få dem til at udfylde det. Gå først til Gud. Han ved allerede, hvad du har brug for! Han er klar til at lytte til dig, du skal bare spørge.

Hvilket behov ønsker du, at Gud skal møde i dit liv?
Hvordan har dine bønner afspejlet din tillid til ham til at dække de behov?
Hvorfor tror du, at Gud vil have dig til at bede om dit behov med taksigelse, når han allerede ved, hvad du har brug for?

Bøn
Tak, Gud, at du er den som kender mig bedst af alle. Tak, at du er den, som ved bedst af alle, hvad jeg trænger til. Jeg beder dig om hjælp til at have tillid til din omsorg for mig, og at stole på din visdom frem for min egen. Tak, at du hører alt det, som jeg fortæller dig. Amen

Rigtig god weekend og Gud velsigne dig, vi ses til gudstjeneste på søndag kl. 11.00 i Taastrup Kulturcenter, Poppel Allé 12 i Taastrup.

Vi skal fejre advent og tænde det første lys.

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Sikke en “SKAT”

2 Kor. 4 v7: Men denne skat har vi i lerkar, for at den overvældende kraft skal være Guds og ikke vores.

Har du prøvet at gøre noget, som du ikke helt havde ressourcer til? Jeg bliver for eksempel aldrig god til at pakke julegaver ind. Du vil altid blive modløs, når du prøver at være noget og gøre mere, end det er muligt for dig. En god og mere realistisk opfattelse af en selv kan ofte gøre tilværelsen mere overskuelig. Du kan ikke løse alles problemer. Du kan ikke være mere end ét sted ad gangen. Du kan ikke gøre alt, hvad du selv eller andre synes, du burde gøre.
Det er lettere at udfylde din tidsplan, end det er at opfylde din tidsplan; det er lettere at komme ind i en aftale, end det er at komme ud af den igen. Det er også lettere at give et løfte end at holde et løfte, og altid lettere at komme i gæld, end det er at komme ud af gælden.

Bibelen siger, at vores kroppe er som lerkar, vi er alle lidt skrøbelige, fordi vi alle er faldet og blevet brudt, på forskellig måde.
Men Gud lægger alligevel sin største gave ned i os mennesker, giver os muligheden for at pege tilbage på ham og sige: ”Det må være Gud. Det kunne kun være sket gennem Guds kraft i mit liv.” Du synes måske, det er bedst at skjule dine svagheder; i en verden hvor alting er ”perfekt”, er der jo ikke plads til begrænsninger. Men du kan lære at slappe af i dine begrænsninger.

Gud har lagt sin skat ned i ethvert menneske, som tror på ham. At komme til Gud med sin brudthed er derfor det samme som at sige ”Gud, jeg har brug for dig” og invitere Jesus Kristus ind i sit liv. Og herefter stole på Guds kraft og ikke sin egen. Når du løber ind i de udfordringer, som møder dig igennem livet, så vender du dig til Gud og sandheden i hans ord.
Måske har du forsøgt at gøre mere i dit liv, end hvad der er menneskeligt muligt? Hvilket resultat fysisk og åndeligt kom der ud af det? Spar dig selv for en masse ærgrelser og nederlag. Begynd med en ærlig erkendelse. ”Gud, jeg er som et skrøbeligt lerkar, men du har lagt noget fantastisk værdifuldt ned i mig, som jeg nu kan begynde at bygge min tilværelse op omkring.” Evangeliets kraft er den sandhed, du nu kan relatere dig til. Nemlig hvad Gud har gjort for dig, siger om dig og nu vil gøre igennem dig.

Bøn
Tak Gud, at du har lagt de største muligheder ned i mit liv, jeg beder dig om hjælp til at åbne for den skat, som du har betroet mig. Tak, at du ser udover mine begrænsninger, så jeg kan leve mit liv på en helt ny måde. Jeg beder dig derfor om hjælp til at forstå, hvad din overvældende kraft betyder for mit liv og situation, her og nu. Amen.

Rigtig god weekend og Gud velsigne dig, vi ses til gudstjeneste på søndag kl. 11.00 i Taastrup Kulturcenter, Poppel Allé 12 i Taastrup.
Temaet for gudstjenesten er: Guds tid

Husk, at den 24. november er der visions- og budgetmøde.

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Gaven, som aldrig stopper

Rom 6 v23: For syndens løn er død, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre.
Du kan måske sige, at nåde er den gave, der fortsætter med at give, dag efter dag og til alle tider. Når du lærer Jesus Kristus og hans nåde og kærlighed at kende, bliver det bare bedre og bedre. Bibelen kalder det nåde over nåde, som er tilgængelig altid. Det bedste er nemlig ikke kommet endnu!
Himlen venter, og hvordan bliver himlen så? Her bliver du genforenet med kære, der kender Herren. Du vil blive belønnet for din tro. Du får en ny stilling, som du vil elske at udføre. Der er ingen smerte, depression, fortvivlelse, skam eller skyld, men du vil i stedet kunne glæde dig i Guds nærvær. Det eneste, som du skal gøre for at komme der, er at acceptere Guds gave til dig, gennem personlig tro.
Forestil dig, at du går hjem i dag og finder en gave på dit bord, men lader den være der uåbnet. En gave er værdiløs, medmindre du accepterer og tager imod den.

Men kan det nu også passe, er det virkelig så nemt? Mange mennesker har svært ved at acceptere gaven, fordi de er bange for at blive afvist, det holder ikke. Hvis Gud er til, så kender han mit liv, og det sidste han vil er at have noget md mig at gøre. Listen kan være lang af mennesker, som man er blevet afvist af. Så hvorfor ikke også Gud? Forældre, en kæreste eller en ven, og det gjorde ondt. Eller måske af en bror eller søster eller af studiekammerater. Måske er du blevet afvist af en tidligere ægtefælle, som efterfølgende sagde sårende ting, som du stadig tænker på i dag. Men der er en person, der aldrig vil forkaste dig, og han hedder Jesus Kristus. Han siger til dig: “Kom hjem.” Gud siger til os alle, også dig: ”Du er accepteret”. Det er næsten for godt at forstå, at der er som der elsker dig så meget, at lige meget hvad, så ønsker Gud at være sammen med dig altid.

Jo mere du forstår Guds nåde, jo nemmere bliver det at give respons på Guds nåde. Når du overvejer, at det er en gave, altså ikke noget, som du skal gøre dig fortjent til, hvilken skyld, skam eller bitterhed i din fortid eller nutid kan så forhindre dig i, at acceptere Guds nåde? At komme hjem til Gud er at leve i den virkelighed, at du kan rette dit blik på Jesus og hermed fjerne dit fokus fra alt det negative, som du selv eller andre bliver ved med at minde dig om. Gaven til dig er, at du kan blive ved med at leve i frihed, uden fordømmelse, dag efter dag og i al evighed. Frigjort til at være og leve det liv, som du er skabt til og som ingen har ret til at tage fra dig. Fordi det kun er baseret på een ting, hvad Jesus Kristus på korset gjorde for dig.

Bøn
Jesus, tak fordi du elskede mig så meget, at du på korset tog al min skyld på dig selv. Du gjorde mig acceptabel nu og for evigheden i himlen. Tak fordi du har tilgivet mig fra de synder og de vaner, der ødelægger mit liv lige nu. Jeg beder om, at du, Jesus, vil hjælpe mig til at holde fast og tro på, du altid vil holde dit løfte om, at du har accepteret mig også i dag og for evigt.
I Jesu navn. Amen.

Rigtig god weekend og Gud velsigne dig, vi ses til gudstjeneste på søndag kl. 11.00 i Taastrup Kulturcenter, Poppel Allé 12 i Taastrup.
Tema for gudstjenesten er: ”At vandre i det uvisse.

Husk, at efter gudstjenesten er der et kort infomøde vedr. næste skridt efter suppeaftenerne, og den 24. november er der visions- og budgetmøde.

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Når det ikke går som planlagt

Esajas 55 v8: For jeres planer er ikke mine planer, og jeres veje er ikke mine veje, siger Herren.

Livet er fuldt af afbrydelser. Nogle gange har vi store planer – for en karriere, familie eller tjeneste, men så sker der noget, som får os til at standse op et øjeblik. Når vi går i en anden retning, og Guds planer ikke stemmer overens med vores, kan vi prøve at kæmpe imod det, men så bliver tingene ofte meget besværlige; bare spørg profeten Jonas. Han oplevede, hvad der kan ske, når Guds planer og egne planer ikke stemmer overens. Gud fortalte Jonas, at han skulle advarede folket i Nineve om, at de havde brug for at omvende sig fra deres onde veje. Men Jonas løb fra Gud og endte i maven på en stor fisk. Gud måtte herefter redde ham ud af fisken.
Nogle gange kan man derfor opleve at være på et mørkt sted, og det kan være svært at finde meningen og retningen med det hele. For Jonas blev det en tid til refleksion og bøn. Jonas 2 v2: Fra fiskens bug bad Jonas til Herren sin Gud: I min nød råbte jeg til Herren, og han svarede mig; fra dødsrigets dyb råbte jeg om hjælp, og du hørte mig. Du havde kastet mig i dybet, i havets skød, strømmene omgav mig, alle dine brændinger og bølger skyllede hen over mig. Jeg tænkte: Jeg er jaget bort fra dig; får jeg igen dit hellige tempel at se? Vandet truede mit liv, havdybet omgav mig, tang havde viklet sig om mit hoved. Jeg var kommet ned til bjergenes rødder, jordens porte var for evigt slået i bag mig. Men du, Herre min Gud, løftede mig op fra graven. Da mit liv var ved at ebbe ud, huskede jeg på Herren; min bøn nåede til dig i dit hellige tempel.

Gud har et stort formål med din og min eksistens og tilværelse der, hvor vi er, og i den tid, hvor vi er her. Du er en vigtig del af hans plan, ligesom Jonas var det.
I de sidste par uger har jeg lyttet til menneskers fortællinger om, hvordan Gud brugte mennesker i City Kirken til at fortælle dem om Guds kærlighed og vise dem vej ind i fællesskabet med kirken. Det møde gør en afgørende forskel på evigheden for dem, der tog imod budskabet. Ligesom det gjorde for folket i Ninive. Det, Gud siger til Jonas, er: Skulle jeg så ikke have ondt af den store by Nineve, hvor der er mere end hundrede og tyve tusind mennesker, som ikke kan kende forskel på højre og venstre.
Der er mange mennesker, som Gud har ondt af, fordi de ikke kender forskel på højre og venstre. De hedder naboer, kollegaer, studievenner, familie eller bare dem, som du møder på din vej.

Når Gud standser os i tilværelsen, kan det være en idé at overveje det dybere formål med livet. Er du på rette vej, eller tillader Gud, at ting sker, for at du kan standse op og begynde at søge ham? Det er fint nok at være alt det, du er, og gøre alt det, du gør, men er du stadig en del af Guds større og dybere formål?

Bøn
Tak Gud, at du ser mig der, hvor jeg er. Herre, midt i livets karrusel og titusinder gøremål beder jeg om at finde tilbage til dit formål for mig. Tak at dit ord til mig er: Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb. Jer 29 v11. Hjælp mig, Gud, til at finde ind i de planer. Amen

Rigtig god weekend og Gud velsigne dig, vi ses til gudstjeneste på søndag kl. 11.00 i Taastrup Kulturcenter, Poppel Allé 12, i Taastrup. Tema for gudstjenesten er: Hvorfor sover Jesus midt i stormen?

Husk at efter gudstjenesten d. 15. november er der et kort infomøde vedr. næste skridt efter suppeaftenerne.

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Frihed

Jesus siger i Joh. Ev. 8 v32:
I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie

Frihed er vel et af de største ønsker for alle mennesker. Ingen har lyst til at være bundet eller fanget. Derfor har det enorm betydning at finde ind til det, som frigøre. Verset i Johannes Ev. taler om, at der er en sandhed, som kan sætte mennesker i frihed. Måske tænker du, at der er mange ting, der er sande men de frigør dig ikke. Du kunne læse alle de nyeste selvhjælpsbøger, men det frigør dig heller ikke.

Den eneste sandhed, der frigør dig, er sandheden i Guds ord: “Du vil kende sandheden, og sandheden vil frigøre dig” siger Jesus til os. Mange mennesker kan citere dette vers, men ikke alle forstår, at det, det taler om og som gør mennesker frie, er en personlig erfaring med den sandhed, som står beskrevet i Guds ord.

Kong David forstod, hvor vigtigt Guds ord er. Der var en tid, hvor han havde så mange fjender, at han faktisk var en flygtning. Han løb for sit liv og gemte sig i huler. Men uanset hvad der skete, fodrede han sig selv med Guds sandhed.
Salme 119 v105 er en af salmerne, som han skrev i løbet af denne tid, hvor han skriver:
“Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti”.

Når du ser dig omkring på ting i verden, er det let at blive modløs, hvis du ruller gennem nyhederne. Men når du fylder dit sind og tanker med sandheden i Guds ord, vil du få et større håb og et bedre perspektiv på dit liv og den verden som du er en del af. Selv når du er i en krise og løber fra dine fjender.
David siger i salme 119 v97, “hvor elsker jeg din lov, jeg tænker over det hele dagen.” Det kan være lidt af en udfordring at prøve at tænke på Guds ord hele dagen. Det jeg tror, David siger til os er, hav Guds sandhed med dig overalt, hvor du er i din hverdag. Det kommer naturligt for nogen, men ikke for alle. Hvis du har det ligesom mig, ja så glemmer du alt for hurtigt Guds løfter og sandhed til dig. Kæmper du med at huske på Guds sandhed, så kan du starte et sted.

Prøv at starte din dag med Guds ord. Brug 10 minutter på at læse Bibelen om morgenen, og så kan du bede Helligånden om at hjælpe dig med at huske hvad du har læst, når du har brug for det.

Prøv at overveje dette:
Hvordan tror du, at det at kende Guds sandhed kan få en frigørende effekt på dig?
Kunne du finde 10 minutter om morgenen til at læse om Guds sandhed?
Hvad betyder det, at du fodrer dit sind og tanker med Guds ord? Med hvilke andre ting – godt eller dårligt – fodrer du dit sind og tanker med og hvilken effekt har det på dit liv?

Bøn
Kære Gud, der er så mange, der har sagt, at de fortalte mig ”sandheden”. Desværre viste det sig ikke altid at være sandt. Derfor kan det være svært at tro på din sandhed til mig. Jeg ville ønske, at jeg kunne tage imod din sandhed til mig og opleve den frihed som du taler om, i mit liv. Så jeg beder om at kunne tage imod den et lille skridt ad gangen. Amen

PS: Kender du, den bibel-app, som hedder youversion? På den finder du bl.a. også danske oversættelser af bibelen samt dagens vers m.m.

Rigtig god weekend og Gud velsigne dig, vi ses til gudstjeneste på søndag kl. 11.00 i Taastrup Kulturcenter, Poppel Allé 12, i Taastrup – hvor vi bl.a. skal fejre nadver sammen.

I Kulturcenteret skal man nu bære mundbind/visir, når man bevæger sig rundt. Man må først tage mundbindet af, når man sidder ned. Der er nogle undtagelser: Børn under 12 år er undtaget, ligesom der kan være medicinske årsager til undtagelser. Dem, der medvirker “oppe foran” ved gudstjenesten (lovsangsgruppen/præsten) er også undtaget, og vil holde særlig god afstand imens. Vi er fælles om at huske og overholde de nye restriktioner.

Kærlig hilsen Michael Jensen

Modgift

Joh. 16 v32 – 33
»Der kommer en time, ja, den er kommet, da I skal spredes hver til sit og efterlade mig alene. Men jeg er ikke alene, for Faderen er med mig. Sådan har jeg talt til jer, for at I skal have fred i mig. I verden har I trængsler; men vær frimodige, jeg har overvundet verden.«

Den største modgift mod ensomhed er at have et fællesskab med sin far i himlen, som Jesus havde det. Så vil du være i stand til, ligesom ham, at sige: “Jeg er ikke alene, fordi jeg ved, at Faderen altid er med mig.” Hvordan kan du altid være opmærksom på Guds konstante omsorg? Jesus gjorde bøn til en daglig vane: ”Jesus tog ofte et sted, hvor han kunne være alene og bede” Luk 5:16. Bemærk dette vers siger, at Jesus ofte trak sig tilbage, så han kunne bede. Jesu bønsliv var kontinuerligt. Han prioriterede sin tid at være hos sin far, dette var en vane. Hvilken indflydelse tror du dette ville have på din situation, hvis du havde sådan et fællesskab med din far i himlen? Det er ikke Guds vilje for dig at være for travl for ham. Gud længes efter at være sammen med dig, han har al tid og vil gerne tale med dig om hvad som helst, som du går og tænker over, er optaget af eller bekymrer dig om.
Jesus var altid opmærksom på Guds nærvær, han vidste at han ikke var alene men at han i alle ting og alle steder kunne have Gud med sig. Du og jeg kan også være opmærksom på, at Gud er med os alle dage og i alle situationer.

Jeg ved ikke, om bøn altid skal være planlagt eller vare meget længe? Måske handler det mere om at have et tillidsfuldt fællesskab sammen med Gud og at kunne tale med Gud, som til ens bedste ven. I dette rum tør jeg være mig selv og åbne mig op for Gud, lige som jeg er og har det. Det er her, at man kommer i kontakt med sig selv og med Gud, for det er her, jeg er ærlig. I dette rum kommer jeg ikke med en agenda, andet end den at søge min far i Himlen. Her begynder Gud at tale til mig og befrier mig fra forventninger, målestokke og løsninger. Her befrier Gud mig fra mig selv og alle de billeder og forestillinger, som jeg har om ham. Her tager han mig ind i sin vilje og viser mig vejen igennem alt det jeg ikke kan forstå.

Bøn
Kære Gud, hjælp mig til at blive stille, så jeg kan søge dig. Tak at du kender til det hele, også det jeg frygter allermest. Tak at du ikke er afhængig af min tro eller mit humør, men at du glæder dig over at vi kan være sammen. Nu beder jeg om, at kunne være så stille, så jeg kan høre din stemme. Amen

Es. 55 v9
For så højt som himlen er over jorden, er mine veje højt over jeres veje og mine planer over jeres planer.

Rigtig god weekend og Gud velsigne dig, vi ses til gudstjeneste på søndag kl. 11.00 i Taastrup Kulturcenter, Poppel Allé 12, i Taastrup. Tema: ”Når frygten lammer min tilværelse.”

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Accepteret

1 Kor. 1 v30:
Men ham skyldes det, at I er i Kristus Jesus, som er blevet visdom for os fra Gud, både retfærdighed og helligelse og forløsning, for at den, der er stolt, skal være stolt af Herren.

Mennesker bruger meget af deres liv på at blive accepteret. Det tøj du har på, eller den bil du kører, de venner du vælger, den mad du spiser, og hvad de siger på Internettet er ofte motiveret af et stort behov for accept. En har en gang forklaret mig, at det var som om at han var blevet sat uden for døren at vente og håbe på at blive lukket ind igen.
Jeg tror, at det for mange mennesker handler om en grundlæggende mangel, der er noget som ikke er på plads. Lad mig starte med at sige, du er allerede accepteret af den, der skabte dig. Du optjente ikke Guds accept. Gud gav den frit til dig. Han alene gjorde det muligt for dig at være accepteret. Jesus er den, der gjorde dig acceptabel for Gud.
Hvordan gjorde Jesus dig acceptabel for Gud? Gud er perfekt, så hvordan kunne en perfekt Gud lade ufuldkomne mennesker komme ind i fællesskabet med ham? Der skulle ske noget.

Gud tog sig af problemet. Han kom til jorden som et menneske i form af Jesus Kristus og døde for mennesket synd, altså det som skilte os fra kontakten til Gud og som gav os følelsen af at være uaccepteret.
Der er et udtryk i bibelen som hedder retfærdiggørelse. Her ser Gud dig fuldkommen perfekt (alt ved dig er godt og rigtigt), uanset din fortid. Da Gud sendte sin søn for at dø for dig, blev du acceptabel for ham. Så hvis Gud har accepteret dig, hvorfor har du så brug for godkendelse fra andre mennesker eller for dig selv? Alt for mange mennesker har oplevet, at andre peger på dem. Du er ikke god nok, der er det og det i vejen med dig. Det er jo til at blive vanvittig af. En af de mest befriende ting i livet er derfor endelig at vide, at du ikke har brug for andre menneskers godkendelse for at blive accepteret og være lykkelig. Du elsket, og du accepteres ligesom du er. Lad denne sandhed føre dig ind i et lykkeligt og formålsrettet liv.

Lad Guds sandhed om dig fylde dig med glæde og tryghed, du er ligesom du skal være, med alt hvad du har brug for. Lad INGEN fortælle dig noget andet, hverken fra din fortid eller nutid, heller ikke dig selv. Men træd ind i hver en ny dag med den vished, at du kan gøre en forskel, fordi du er en gave som er perfekt skabt for den tid du lever i.

Bøn
Tak du fordi du sendte Jesus til at dø for alt det, som skilte os fra hinanden.
Nu beder jeg om at lære at forstå, hvad dette i virkeligheden betyder, for mit liv og min hverdag. Tak Gud for din kærlighed og din accept. Hjælp mig til, at kunne tage imod det og stole på at det er sandt, så jeg accepterer mig selv og ikke være styret af andres meninger og holdninger om, hvad der rigtigt eller forkert, hvad der er ”in” eller ”yt”. Amen


Rigtig god weekend og Gud velsigne dig, vi ses til gudstjeneste på søndag kl. 11.00 i Taastrup Kulturcenter, Poppel Allé 12, i Taastrup. Tema: Guds utrolige men også ulogiske kærlighed.

Kærlig hilsen Michael Jensen