Ledt af Gud

Salme 143 v10: Lær mig at gøre din vilje, for du er min Gud. Din gode ånd skal lede mig i slettelandet.

Gud arbejder aktivt igennem dine situationer. Med andre ord, så er det vigtigt at tage Gud med på råd, da han måske har en plan eller idé med og igennem det hele. At tage Gud med ind i at fortolke ens omstændigheder kræver tid til fordybelse og eftertanke. Herigennem kan vi sammen med Gud begynde at forstå betydningen af, hvad der sker omkring os og finde vej og mening med det hele.

Hvis du føler dig overvældet eller forvirret over nogle omstændigheder eller en beslutning, som du står overfor, kan det skyldes, at du er så fanget af din egen måde at tænke på, og at det kan blokere for Guds stemme.

Paulus’ første brev til Korintherne 14 v33: Gud er ikke forvirringens, men fredens Gud.

Gud er ikke årsag til forvirring. Så hvis du føler dig forvirret, så er det er ikke Guds stemme, der taler i dit liv, men en andens.

Selv om du er i Guds plan, så vil være tidspunkter, hvor du støder på udfordringer eller barrierer. Det er her, at du igen skal vende dig til Gud og sige: Gud, der er et eller flere bjerge foran mig, så jeg har brug for din visdom og hjælp. Herefter er det vigtigt at være tålmodig og vente på, at Gud svarer og forsikrer dig om, at han er med dig og at han vil bane en vej, hvor der ikke synes at være nogen vej.

Gud har ikke designet dig til at gå gennem livet i egen opfindsomhed og styrke. Du skal ikke bare håbe, at heldet tilsmiler dig og at problemerne løser sig af sig selv.

Gud ønsker at lede dig på den rigtige vej, og det vil han gøre, når du overgiver dig til ham og hans vejledning.

Salme 32 v8: Jeg vil lære og undervise dig om den vej, du skal gå, jeg vil give dig råd, mit blik er rettet mod dig.

REFLEKSION

  • Hvis du er frustreret, fordi Gud ikke ser ud til at besvare din bøn om vejledning, hvad tror du så, han vil have dig til at gøre?
  • Hvordan har Gud tidligere vist dig sin hensigt med dit liv?
  • Hvorfor tror du, at Gud nogle gange lader en komme til det punkt, hvor der ikke synes at være nogen vej ud af en vanskelig situation?

BØN
Kære Gud, jeg beder om din vejledning. Hjælp mig til at høre din stemme, så jeg kan nærme mig dig og følge din vej. Herre, jeg har svært ved at beslutte mig for, hvad jeg skal gøre. Jeg er bange for at tage den forkerte beslutning. Derfor kommer jeg til dig og beder om din hjælp. Vis mig din vej og vilje, så jeg har ro i sindet til at følge efter dig. AMEN

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.

TEMA: NYE DRØMME

Kærlig hilsen
Michael Jensen