Hvad kendetegner dig i denne tid?

Lidenskab, glød, begejstring, iver, passion, engagement, glæde, nidkærhed mm. ?

Sl. 69 v10: Nidkærhed for dit hus fortærer mig, og mig har spotten ramt fra dem, der spotter dig.

David var så begejstret for Guds hus, at han personligt følte de fornærmelser, der var rettet mod Gud. Alle folk rejste sig og råbte “Amen! Amen!” da Ezra åbnede lovens bog. Det var iver, der drev den samaritanske kvinde, da hun delte om sit møde med Jesus, med hele sin by. På trods af ekstreme vanskeligheder bønfaldt de makedonske kirker Paulus og Timoteus “med stor påtrængning” om at modtage deres gave og fællesskab. Disciplene kunne ikke lade være med at gå ud og fortælle om Jesus. Nidkære mennesker inspirerer andre. Iver giver stor entusiasme i jagten på en sag, som man er overbevist om.

Gal. 6 v9: Lad os ikke blive trætte af at gøre det, som er ret; vi skal til sin tid høste, blot vi ikke giver op.

Der er ubestrideligt tidspunkter, hvor det er svært ikke at blive træt, og tidspunkter, hvor man meget hellere vil følge sin egen vilje end Guds. MEN i Salme 40 v9 forklarer David, hvor hans hans ønske om at gøre Guds vilje kommer fra, ved at tilføje, “for dine instruktioner er i mit indre.” Det hebraiske ord, der er oversat med “indre”, betyder bogstaveligt “mave” eller “tarm”. David sagde med andre ord, at det ikke var en pligt eller byrde, som var lagt på ham, men noget, som var i ham. Jeg tror, at det var det, som skabte “nidkærheden” i ham, så han med al lidenskab, glød, begejstring, iver, passion, engagement og glæde handlede efter Guds vilje.

Jeg vil ønske for os alle, at vi i 2022 må opleve det samme i vores indre over Guds hus ”Kirken”, og gøre det, som behager Herren. Selv i disse tider, som ikke er nemme.

Jeg ønsker ikke blot at besidde tro; Jeg vil have en tro, der besidder mig.
– Charles Kingsley

 

REFLEKSION

  • Er der glæder som du havde, som kendetegnede dit liv, som du ville ønske at få tilbage?
  • Hvad har forandret det som var?
  • Hvordan kunne du genopdage glæden igen?

BØN

Tak Gud, at i dig er der glæde og overskud, tak Gud, at du ser netop det, som jeg trænger allermest til. Nu beder jeg om, at du vil genskabe det i mig, som var, og forny mit indre på ny. Tak, at jeg kan komme til dig med tomme hænder, for du kom for at helbrede de ødelagte, for at finde de fortabte, for at fylde dem, der tørster efter kærlighed. AMEN

 

Kære City Kirke, jeg håber, at I alle er kommet rigtig godt ind i det nye år. Vi ville ønske, at vi kunne mødes fysisk, men Kulturcenteret er lukket frem til den 17. januar. Vi mødes derfor til Zoom-gudstjeneste på søndag kl. 11:00. Vi fejrer nadver sammen, så HUSK lidt ”brød og vin”. Vi ses.

Du kan få linket, du skal bruge for at komme med, ved at ringe til Arne på 2093 7410 eller ved at skrive til os på https://www.citykirken.dk/kontakt/kontaktformular

Vi har mulighed for at mødes fysisk i Rønnevangskirken den 15. januar til Åben Himmel i forbindelse med Evangelisk Alliance. Indbydelsen er her: Evangelisk Alliance – Åben Himmel.

Kærlig hilsen
Michael Jensen