“Sådan er Gud”

Salme 8 v2: Herre, vor Herre! Hvor herligt er dit navn over hele jorden, du, som har bredt din pragt ud på himlen!

Hvis det at vide, hvem Gud er, former den måde, vi relaterer og beder på, hvordan er Gud så?

Gud har mange egenskaber. Han er alvidende, han er almægtig, han kan være overalt på samme tid (allestedsnærværende). Bibelen fortæller os også, at Gud er hellig, retfærdig, kærlig, nådefuld, trofast osv. Der er mange, mange egenskaber ved Gud, som vi kunne studere. Men en ting er sikkert og som du aldrig skal være i tvivl om, Gud er god og Gud er ikke defineret af omstændighederne i en brudt verden. Faktisk, så er det den eneste grund til, at der er noget godt i verden, fordi Gud er verdens skaber, og han er en god Gud. Hans godhed ses og mærkes i det skabte.

Folk spørger så ofte: “Hvis Gud er god, hvorfor er der så så meget ondskab i verden?” Svaret er enkelt: Gud tvinger os ikke til at gøre hans vilje, det er altid et personligt valg, også hvordan vi administrerer den verden og de ressourcer, som er i den. Ondt eksisterer, når egoismen råder og man vælger kærligheden fra. Det onde er virkelig let at forklare. Den svære ting at forklare er, hvorfor der er noget godt i verden. Men Guds udgangspunkt for al eksistens var, at alt hvad han skabte var godt. Det fortæller os meget om Guds karakter og på hvilken måde, vi kan relatere til ham. Når vi også læser om den evighed, som Gud forbereder til os, JA så bliver det bare endnu mere fantastisk.

FOR SÅDAN ER GUD. I en sang står der: Se, hvor han gør sig til brød og til vin. Mærk, hvor han nu gør din byrde til sin. Mod til de modløse deler han ud. Sådan er Skaberen. Sådan er Gud!

Reflektion

  • Hvordan er Guds godhed en faktor for den måde, du kan relatere til ham på?
  • Er troen en åndelig abstrakt pligt eller en god relation for dig?
  • Hvordan har Guds godhed påvirket den måde, du beder til ham på?

Bøn
Tak Gud, at jeg kan lære dig at kende som du er, og ikke som min forestilling beskriver dig. Tak, at du ønsker en relation og at du tilbyder at gå sammen med mig, livet igennem. Jeg beder nu om, at jeg må lære at stole på og få tillid til, at du er den du er og at du aldrig forandrer dig. AMEN

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste sammen på søndag kl. 11:00. Her får vi besøg af Tove Kirkebye Poulsen fra UMO, som før har besøgt City Kirken. Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.

Vi glæder os til at se dig.

Kærlig hilsen
Michael Jensen