Hvor langt er der fra øst til vest?

BEMÆRK
På søndag holder vi gudstjeneste kl. 11:00 i Huset på AHORNVEJ 3 i Taastrup, ikke i Kulturcenteret.  Tema: ”Livgivende ord”

Salme 103 v11-13 Så høj som himlen er over jorden, så stor er hans nåde mod dem, der frygter ham; så langt som øst ligger fra vest, så langt har han fjernet vore synder fra os. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham.

Gud giver dig, hvad du har brug for, ikke hvad du fortjener, derfor kan du bede med tillid. Fordi Guds svar og handlemåde er baseret på, hvem Gud er, ikke hvem du er eller hvad du har gjort.

Gud tilgiver dig, ikke fordi du er god, men fordi han er god. Du behøver ikke at prøve at være god nok og prøve at gøre dig fortjent til Guds godhed. Det er det, der er så fantastisk ved Guds nåde, den er baseret på hans hjerte for dig.

Når du beder om Guds tilgivelse, tilgiver han dig straks og fuldstændigt; uanset hvad du har gjort, afviser Gud dig ikke, når du kommer til ham. Han tager imod dig med åbne kærlige arme, fordi han glæder sig altid over, når vi vender om til hans fællesskab.

Dette er fantastisk for os, fordi det er det stik modsatte af, hvad folk gør. Når du sårer eller handler dumt mod andre, vil de så gerne være sammen med dig igen? Det kan være meget svært. Du har jo svigtet deres tillid og derfor vil de være på afstand og skubbe dig væk. De vil ikke tage imod dig – fordi du har skadet dem.

Men Gud er kærlighed og fuld af godhed. Han elsker dig, fordi kærligheden er hans natur. Hans godhed og hans kærlighed er grunden til, at vi får, hvad vi har brug for, ikke hvad vi fortjener. Der er ingen ende fra øst mod vest. Sådan er det også med Guds tilgivelse.

Reflektion

  • Hvorfor vil Gud have, at du kommer til ham og beder om tilgivelse, når du allerede ved, at han tilgiver dig?
  • Hvad tror du, at betyder det for Gud at du kommer til ham, når du har været væk fra ham, i handling eller i troen?
  • Eftersom Gud har vist dig barmhjertighed, hvordan ændrer det dit forhold til andre?

Bøn
Tak Gud, at din handlemåde er så anderledes end min. Hjælp mig til at forstå, at du ikke er som mine erfaringer her i livet. Hjælp mig til at tage imod alt det, som er så naturstridigt for mig. Så jeg selv må få evne til at give den barmhjertighed videre, som du har givet mig. AMEN

BEMÆRK
På søndag holder vi gudstjeneste kl. 11:00 i Huset på AHORNVEJ 3 i Taastrup, ikke i Kulturcenteret.  Tema: ”Livgivende ord”

Må Gud rigt velsigne dig, vi ses på søndag, kærlig hilsen
Michael Jensen