Vinterdeprimeret?

Uanset hvad du står over for i dag eller i næste uge, så vil du ikke møde det alene. Gud er med dig, han er i dig, og han er for dig.
Fil. 2 v13: For det er Gud, der virker i jer både at ville og at virke for hans gode vilje.

“Gud virker i dig.” Ordet “virker” hedder på græsk energos, hvorfra vi får ordet “energi”. Gud er styrken i dit liv, det handler ikke kun om viljestyrke eller om din egen kraft. Gud siger, at han vil give dig den kraft, du har brug for, uanset hvad du står over for. Ikke kun er han i dig, han er også med dig. Bibelen siger i Joh.ev. 18 v18: Jeg vil ikke efterlade dig som forældreløs. Gud er min og din Fader, det er et løfte, vi kan tage til os. Guds faderhjerte er fyldt med kærlighed og omsorg for dig. Salme 91 v4-6 fortæller os, at
Gud dækker dig med sine fjer, du kan søge ly under hans vinger; hans trofasthed er skjold og værn. Du skal ikke frygte for nattens rædsler eller for pilen, der flyver om dagen, ikke for pesten, der breder sig i mørket, eller for soten, der hærger ved højlys dag.
Bibelen siger også i Joh.ev. 10 v11 at Kristus er med dig, som en god hyrde. Derfor du er beskyttet og du er beseglet med Helligåndens kraft, du er Guds barn og at han dækker bord for dig foran dine fjender. Salme 23 v5
Det betyder, at du kan møde livets udfordringer igennem treenigheden! Det er en ret god beskyttelse og støtte i hverdagen. Men ikke kun er Gud med dig og i dig, Gud er også for dig. Rom 8 v31 siger: Hvis Gud er for os, hvem kan så være imod os. JA, hvem eller hvad er større eller mægtigere end Gud? Som er for dig. Men der er mere endnu!
Bibelen siger i Salme 23 v6: Godhed og troskab følger mig, så længe jeg lever.

Guds godhed og troskab er to gode følgesvende igennem livet. Gud giver os de ting, vi har brug for, det er hans nåde, og hans ønske for dig i dag er at velsigne dig. Det er hans godhed. Men han lover os også troskab igennem hele livet, det er hans løfte. Du kan stå op hver morgen og sige Gud tak, fordi han vil være sammen med dig i dag, og tak fordi han var med dig igennem natten, da du sov. Gud vil give dig det, som du har brug for i dag. Du kan vælge at stole på Gud i dag, fordi Gud er med dig, Gud er i dig, og Gud er for dig.

Refleksion

Hvornår tvivler du mest på Guds nærvær?
Hvordan ser det ud med at få adgang til Guds kraft, der er tilgængelig for dig?
Hvordan ændrer det dit perspektiv på din hverdag eller en vanskelig situation, når du ved, at Gud er på din side?

Bøn
Tak Gud for din troskab til mig, nu beder jeg om, at det ikke blot må være teoretisk viden. Jeg beder derfor om, at du må gøre din sandhed levende for mig og at jeg må erfare din nærhed i min hverdag og i den situation som jeg står i nu. Hjælp mig til at forstå, at du elsker mig, som jeg er og som jeg kommer til dig i dag. Amen

Rigtig god weekend og Gud velsigne dig! Vi ses online på søndag til gudstjeneste, se https://www.citykirken.dk/online-soendage

På onsdag har vi tredie og foreløbig sidste del af undervisningsserien om endetiden, emnet er “tilbage til fremtiden (efter Jesu genkomst)”. Ligesom sidst foregår det over Zoom. Du kan få oplysninger om hvordan, ved at skrive til kirken på https://www.citykirken.dk/kontakt/kontaktformular
De undervisnings-slides, der hører til, vil kunne hentes på dagen fra https://www.citykirken.dk/ressourcer/undervisning/endetiden. Optagelserne fra de to første gange kan også ses samme sted.

Kærlig hilsen
Michael Jensen