Fred og frihed

Vi har lige mindet Danmarks befrielse for 75 år siden ved at tænde lys i vinduerne .
Vi takker Gud for frihed og fred og beder om beskyttelse for vort land. Vi har haft fred i 75 år, men i vores land bor der flygtninge som er flygtet fra andre kriges rædsler. Det må vi ikke glemme. De har behov for at møde kærlighed og omsorg der hvor de er i livet.
Og så takker vi Gud for den fred han giver til trods for vore omstændigheder.
Joh. Ev. 14:27 ”Jeg giver jer min fred, og det er en bedre fred, end den mennesker kan tilbyde.” (Bibelen på hverdagsdansk)
Så lad os i dag på Store Bededag bede specielt for vort land og for dem der kæmper med traumer fra krigens rædsler, og takke for fortsat fred i vores land.

Danmark frit: En lærke letted’
Af Mads Nielsen (1945)

En lærke letted´, og tusind fulgte,
og straks var luften et væld af sang.
De tusind tårne tog til at tone,
så landet fyldtes af klokkers klang,
og byer blomstred´ i rødt og hvidt,
og det var forår og Danmark frit.
Ja, Danmark frit!

Det var en morgen som tusind andre
og ingen morgen i tusind år,
da Danmark vågned med klare øjne
til glædestimer og frimandskår,
og landet lyste fra sund til klit,
for det var forår og Danmark frit.
Ja, Danmark frit!

Vi mindes stille de tapre døde,
hvis navne lever i Danmarks navn,
og takken søger til dem, der segned´,
og dem, der sidder med tunge savn.
Gud trøste dem, der har lidt og stridt,
til det blev forår og Danmark frit.
Ja, Danmark frit!

Men du, som styrter de stoltes riger
og løser fangne af bolt og bånd,
dig flyver hjertens tak i møde,
vor skæbne er i din stærke hånd.
Nu er det forår og Danmark frit,
velsign det, herre, fra sund til klit.
Fra sund til klit!