Lidt om fakta

Så kom regnen! Marken og de tørre enge suger vandet til sig og vi andre fryser og synes, at det er råkoldt! Interessekonflikt! Vi kan ikke alle altid få det som vi vil!
Det er dog forår! Det er fakta og den sande virkelighed, selv om det ikke føles sådan.

Det er ikke altid, at vi ser og forstår hvad der er til det bedste for os. Jesus sagde en gang til Peter: ”Du forstår ikke, hvad der er Guds vilje, men ser det kun fra et menneskeligt synspunkt.” Matt. 16:23 (Bibelen på hverdagsdansk = BPH)

“Ja, Herre, lær mig at forstå dine veje, vis mig den sti, jeg skal følge. Lær mig at leve i din sandhed, for du er min Gud og min frelser. Det er dig, jeg sætter min lid til. Du har altid været en kærlig Gud, din barmhjertighed varer til evig tid.” Salme 25 (BPH) Det er fakta, også når vi ikke ser og forstår!