Fredagsmail den 11/1-2019

Kunsten å leve, står der på mit norske krus, og det er en kunst at leve på livsvejen mellem paradokserne!
“Lad os derfor holde fast ved det, vi er kommet til tro på, for Jesus, Guds Søn, som steg op gennem himlene og nu er i Guds nærhed, er vores fantastiske ypperstepræst. Han forstår vores svagheder, for han har ligesom vi været udsat for alle mulige fristelser, dog uden at bukke under for dem. Lad os derfor frimodigt træde frem for Guds trone, for han vil i sin nåde og barmhjertighed komme os til hjælp i rette tid”.
Hebræerbrevet 4.14-16

Lidt om kommende program:
Søndag den 13. jan. kl. 11 Taler David Hudson fra Sverige.
Onsdag den 16. jan. kl. 08 Bedemøde i Huset på Ahornvej.
Onsdag den 16. jan. kl. 10-12 Kontortid. Bemærk ændret dag!
Søndag den 20. jan. kl. 11 Taler Bergur Skovgaard

OBS. Lørdag den 12. januar kl. 09 (til 12) mødes de som kan, til bøn, rengøring og oprydning indendørs i Huset på Ahornvej. Ingen morgenmad, men en kaffepause midt i det hele! Ta’ gerne med en spand! Det bliver et anderledes, praktisk bedemøde!

Og idag har jeg lyst til at rette en særlig tak til alle dem som frivilligt gør et stort stykke arbejde i kirken! Vi er medarbejdere i Guds Rige! Det er stort at få være med!

Med hilsen
Ellinor Stig